Jazz Auto - přenos dokladů ze systému DMS-CZ


Produkt je řešením pro prodejce automobilů a autoservisy vozidel skupiny Volkswagen Group. Propojuje obchodní systém DMS-CZ, systém pro výkaznictví BMO a ekonomický systém POHODA. Využijí jej autoservisy a prodejci automobilů značek Škoda, Volkswagen, Seat a Audi.

Do systému POHODA jsou automaticky sehrávány vydané faktury včetně položek a zaúčtování, pokladní doklady, leasingové splátky ze systému DMS-CZ. Do účetnictví lze též převádět data týkající se skladových pohybů.

Auto

Všechny záznamy jsou automaticky zaúčtovány dle nastavení uživatele, proto odpadá nejen pracné pořizování záznamů, ale i jejich zaúčtování do účetního deníku. Stejně tak jsou faktury, které byly proplaceny hotově automaticky zlikvidovány pokladním dokladem.

I když systém vychází z řádného nastavení, samozřejmě vám poskytuje plnou kontrolu nad uvedenými operacemi a pořizované záznamy můžete kdykoli ručně upravit. Při správném nastavení systému, které provedete pouze jednou, na začátku používání produktu, je vše záležitostí několika okamžiků.

Auto

Výkazy pro systém BMO

Velkou výhodou, kromě snadného propojení ekonomického systému POHODA se systémem BMO, je fakt, že v systému POHODA nemusíte vytvářet všechny analytické účty, které vyžaduje jednotná účtová osnova, ale pro podrobné analytické členění můžete využít i pole Středisko, Činnost a Zakázka. vaše účtová osnova se tak výrazně zjednoduší a zpřehlední.

Při nasazení systému přiřadíte každému účtu jednotné účtové osnovy váš analytický účet a případně i členění dle střediska, činnosti nebo zakázky tak, jak to například ukazuje následující obrázek. Uvedené nastavení provedete pouze jednou před prvním použitím komunikačního modulu.

Auto

Poté, vždy po skončení příslušného měsíce, zvolíte povel Generovat soubor BMO. V dialogovém okně zvolíte příslušné období, za které chcete soubor vytvořit a potvrdíte svoji volbu tlačítkem OK.

Auto

Program automaticky ke všem účtům jednotné účtové osnovy doplní zůstatky dle účetních pohybů uvedených v ekonomickém systému POHODA a umožní Vám soubor s vytvořenými hodnotami uložit. Tento soubor následně načtete prostřednictvím internetového rozhraní do systému BMO (místo ručního vyplňování formuláře).

Program JAZZ AUTO lze zakoupit k ekonomickému systému POHODA ve všech variantách včetně Pohody SQL.


Copyright © 2003-2023 Václav Petřík