Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.sk www.pohodaplus.sk

JAZZ Barcode - systém pre prácu s čiarovým kódom

Produkt rozširuje ekonomický systém POHODA o práci s off-line čítačkou čiarového kódu.

Spolupráca so systémom POHODA

Základné vlastnosti

Detailné informácie

Podrobný popis vybraných častí programu sa nachádza zde.

Vybrané referencie

Harko s.r.o.

Podporovaný hardware

Copyright © 2003-2024 Václav Petřík