Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.sk www.pohodaplus.sk

JAZZ EDI - systém pre elektronickú výmenu obchodných dokumentov

Produkt rozširuje vlastnosti ekonomického systému POHODA o možnosť výmeny obchodných dokumentov (faktúr, dodacích listov a objednávok) s obchodnými reťazcami, hypermarkety, supermarkety a ostatnými obchodníkmi.

Spolupráca so systémom POHODA

Základné vlastnosti

Detailné informácie

Podrobný popis vybraných častí programu sa nachádza zde.

Ostatné informácie

Copyright © 2003-2022 Václav Petřík