Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.sk www.pohodaplus.sk

JAZZ Hotel - systém pre prevádzku hotela

Produkt pokrýva väčšinu činností vzťahujúcich sa na vedenie agendy recepcie hotela, je určený pre rôzne typy ubytovacích prevádzok.

Spolupráca so systémom POHODA

Základné vlastnosti

Detailné informácie

Podrobný popis vybraných častí programu sa nachádza zde.

Referencie

Vybrané referenčné inštalácie programu sú uvedené zde.

Podporovaný hardware
Copyright © 2003-2022 Václav Petřík