Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.sk www.pohodaplus.sk

JAZZ Restaurant - systém pre prevádzku reštaurácie

Produkt pokrýva väčšinu činností vzťahujúcich sa k prevádzke reštaurácie, je určený pre rôzne typy reštauračných prevádzok.

Spolupráca so systémom POHODA

Základné vlastnosti

Detailné informácie

Podrobný popis vybraných častí programu sa nachádza zde.

Podrobný popis aplikácie "Mobilný PDA čašník" sa nachádza zde.

Referencie

Vybrané referenčné inštalácie programu sú uvedené zde.

Podporovaný hardware
Copyright © 2003-2022 Václav Petřík