Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.sk www.pohodaplus.sk

JAZZ pre Účtovníkov - spolupráca medzi účtovnou firmou a jej klientmi

Produkt poskytuje podporu pre prenos dokladov od klienta k účtovnej firme.

Spolupráca so systémom POHODA

Základné vlastnosti

Detailné informácie

Podrobný popis vybraných častí programu sa nachádza zde.
Copyright © 2003-2022 Václav Petřík