Cenník produktov spolupracujúcich s Pohodou CZ je uvedený tu.

Cenník produktov spolupracujúcich ekonomickým a informačným systémom Pohoda SK

Názov Cena bez DPH (EUR)
JAZZ EDI - výmena obchodných dokumentov  
Jazz EDI
 podpora EDI komunikácie v ekonomickom systéme Pohoda, licencia pre 1 PC
300,00
Jazz EDI L3
 podpora EDI komunikácie v ekonomickom systéme Pohoda, licencia pre 3 PC
450,00
Jazz EDI L10
 podpora EDI komunikácie v ekonomickom systéme Pohoda, licencia pre 10 PC
600,00
Jazz EDI SQL/E1
 podpora EDI komunikácie v ekonomickom systéme Pohoda SQL/E1, licencia pre 1 PC
450,00
Jazz EDI SQL/E1 L3
 podpora EDI komunikácie v ekonomickom systéme Pohoda SQL/E1, licencia pre 3 PC
675,00
Jazz EDI SQL/E1 L10
 podpora EDI komunikácie v ekonomickom systéme Pohoda SQL/E1, licencia pre 10 PC
900,00
Jazz EDI GI
 podpora EDI komunikácie GLOBAL INVOIC pre dodávateľov firmy Škoda Auto
300,00
JAZZ WMS - integrácia Pohoda-LOKiA  
Jazz WMS
 integračný modul Pohoda - LOKiA
1 400,00
JAZZ BARCODE A JAZZ INVENTURA - podpora off-line čítačiek čiarového kódu  
Jazz Barcode
 software pre podporu práce s off-line čítačkou čiarového kódu, verzia pre Pohodu, licencia pre 1 PC
300,00
Jazz Barcode L3
 software pre podporu práce s off-line čítačkou čiarového kódu, verzia pre Pohodu, licencia pre 3 PC
450,00
Jazz Barcode L10
 software pre podporu práce s off-line čítačkou čiarového kódu, verzia pre Pohodu, licencia pre 10 PC
600,00
Jazz Barcode SQL/E1
 software pre podporu práce s off-line čítačkou čiarového kódu, verzia pre Pohodu SQL/E1, licencia pre 1 PC
450,00
Jazz Barcode SQL/E1 L3
 software pre podporu práce s off-line čítačkou čiarového kódu, verzia pre Pohodu SQL/E1, licencia pre 3 PC
675,00
Jazz Barcode SQL/E1 L10
 software pre podporu práce s off-line čítačkou čiarového kódu, verzia pre Pohodu SQL/E1, licencia pre 10 PC
900,00
Jazz Inventura
 software pre podporu inventúry zásob a majetku, verzia pre Pohodu, licencia pre 1 PC
165,00
Jazz Inventura SQL/E1
 software pre podporu inventúry zásob a majetku, verzia pre Pohodu SQL/E1, licencia pre 1 PC
250,00
Aplikácia pre dátový terminál CipherLab CPT-8000/8001
 licencia pre 1 dátový terminál
60,00
Aplikácia pre dátový terminál CipherLab CPT-820x
 licencia pre 1 dátový terminál
60,00
Aplikácia pre dátový terminál CipherLab CPT-830x
 licencia pre 1 dátový terminál
60,00
Aplikácia pre dátový terminál CipherLab CPT-840x
 licencia pre 1 dátový terminál
60,00
JAZZ PRO ÚČETNÍ - prenos účtovných dokladov  
Jazz pro účetní
 software pre import účtovných dokladov, verzia pre Pohodu
200,00
Jazz pro účetní SQL/E1
 software pre import účtovných dokladov, verzia pre Pohodu SQL/E1
300,00
Jazz pro účetní PRO
 software pre import účtovných dokladov s rozšírenou funkčnosťou, verzia pre Pohodu
260,00
Jazz pro účetní PRO SQL/E1
 software pre import účtovných dokladov s rozšírenou funkčnosťou, verzia pre Pohodu SQL/E1
400,00
JAZZ AUTO - prenos dokladov z DMS Škoda  
Jazz AUTO
 prepojenie obchodného systému DMS-SK a ekonomického systému Pohoda
1 300,00
Jazz AUTO SQL/E1
 prepojenie obchodného systému DMS-SK a ekonomického systému Pohoda SQL/E1
1 600,00

Ekonomický systém Pohoda je možné zakúpiť napríklad zde.

Copyright © 2003-2023 Václav Petřík