EDI

JAZZ EDI

Program JAZZ EDI rozšiřuje funkčnost ekonomického systému Pohoda o elektronickou výměnu obchodních dokumentů mezi obchodními partnery. Tento druh komunikace používají zejména obchodní řetězce, hypermarkety a supermarkety. Více »

Obaly

JAZZ OBALY

Program JAZZ OBALY eviduje veškerý pohyb obalů v návaznosti na skladové pohyby v ekonomickém systému Pohoda. Program generuje požadované výkazy pro systém EKO-KOM ve formátu MS EXCEL. Více »

Elektroodpady

JAZZ ELEKTROODPADY

Program JAZZ ELEKTROODPADY eviduje výši recyklačního příspěvku v závislosti na uvádění elektrozařízení na trh. Výkaz je vytvořen v návaznosti na skladové pohyby v ekonomickém systému Pohoda. Více »

Auto

JAZZ AUTO

Program JAZZ AUTO umožňuje převod účetních dat z provozního systému DMS-CZ (využívaným partnery skupiny Volkswagen Group) do ekonomického systému Pohoda. Více »

WMS

JAZZ WMS (Pohoda-LOKiA)

Program JAZZ WMS umožňuje integraci systému řízení skladů LOKiA s ekonomickým systémem Pohoda. Více »

Restaurant

JAZZ RESTAURANT

Program JAZZ RESTAURANT obsahuje podporu činností potřebných při běžném provozu restaurace. Software je vhodný pro restaurace, kavárny, vinárny, pizzerie, bary, kluby a pod. Může mít přímou návaznost na ekonomický systém Pohoda. Více ».

Modul je připraven na elektronickou evidenci tržeb EET .

Vybrané referenční instalace programu jsou uvedeny zde.

Hotel

JAZZ HOTEL

Program JAZZ HOTEL podporuje vedení agendy recepce ubytovacího zařízení. Je určen pro menší a střední hotely, penziony, ubytovny a jiná zařízení hotelového typu. Více ».

Modul je připraven na elektronickou evidenci tržeb EET .

Vybrané referenční instalace programu jsou uvedeny zde.

Barcode

JAZZ BARCODE

Program JAZZ BARCODE umožňuje využití "off-line" datového terminálu se snímačem čárového kódu ve spojení s ekonomickým systémem Pohoda. Podporuje pořizování dokladů souvisejících se skladovým hospodářstvím (příjemky, výdejky, prodejky, převodky, faktury, objednávky). Je možné jej využít pro inventarizaci skladu a majetku. Pořizování dat probíhá bez přímého připojení k počítači. Načtená data se následně hromadně zpracují a podle požadavků uživatele převedou do ekonomického systému Pohoda. Více »

Inventura

JAZZ INVENTURA

Program JAZZ INVENTURA umožňuje využití "off-line" datového terminálu se snímačem čárového kódu pro inventarizaci skladových zásob nebo inventarizaci majetku. Pořizování skutečných stavů zásob probíhá bez přímého připojení k počítači. Načtená data se následně hromadně převedou do inventury v ekonomickém systému Pohoda. Více »

Účetní

JAZZ PRO ÚČETNÍ

Program JAZZ PRO ÚČETNÍ rozšiřuje vlastnosti ekonomického systému Pohoda o komfortní a jednoduché sehrávání účetních dokladů (faktury, bankovní výpisy, pokladní a interní doklady, adresy obchodních partnerů). Produkt využijí zejména firmy, kterým účetnictví zpracovává externí účetní, daňový poradce nebo auditor. Více »

Nadstavby

ZÁKAZNICKÉ MODULY PRO EKONOMICKÝ SYSTÉM POHODA

Jedná se zajména o moduly pro export dat z ekonomického systému Pohoda pro použití v jiných systémech (např. internetové obchody), moduly pro import dat do ekonomického systému Pohoda (např. moduly pro importy dokladů z fakturačních systému zákazníka), moduly pro elektronickou výměnu dokladů mezi Pohodou a jiným ekonomickým systémem. Více »

Copyright © 2003-2024 Václav Petřík